De Sterrenwachter is ook...

Een leerrijke school

Wij leren van en met elkaar, met als doel: ‘Leer het ons zelf doen’. Wij doen dit door het geven van goed, uitdagend en degelijk onderwijs dat past bij de huidige en toekomstige maatschappij waarin wij leven. We willen dat kinderen vaardigheden ontwikkelen die ze nu en in de toekomst nodig hebben, zoals kritisch denken, doelgericht, begrijpelijk en respectvol communiceren, zelfstandig werken en samenwerken, plannen en ict-vaardigheden/mediawijsheid. We prikkelen de nieuwsgierigheid met gevarieerde en moderne lessen, waarin elke leerling eigen uitdaging vindt. Met digitale middelen werken leerlingen adaptief: het niveau van de lesstof wordt aangepast aan de prestaties. Dit motiveert hen om een volgende leerstap te maken. We houden nauwkeurig bij wat een leerling al beheerst, zodat hij of zij lesstof krijgt die past bij de ontwikkeling. Zo anticiperen wij op de veranderingen in de maatschappij en de vaardigheden van onze leerlingen en leerkrachten.

Een trotse school

Wij zijn trots op onze school en onze leerlingen. Ontzettend trots. We beschikken over waanzinnige ruimtes, zoals een atelier en een doe-lab. Op De Sterrenwachter kijken we naar elk kind: wat maakt jou uniek? Wat zijn jouw talenten? Waar word jij blij van? Wat kun je nog niet en wat heb je nodig om dat te leren? Vanuit nieuwsgierigheid en verwondering helpen we leerlingen met het ontdekken en ontplooien van hun mogelijkheden. Zo vergroten we hun motivatie en plezier in de klas. Kinderen kunnen verder leren met individuele verrijkings- of verdiepingstaken of doen juist projecten waarbij ze elkaar nodig hebben. Onze leerlingen leren zo zichzelf durven zijn en een plek in te nemen in onze maatschappij. En daar zijn we trots op!

Een veilige school

Onze kleinschalige school is gelegen in een rustige wijk. Door de prettige, huiselijke sfeer van de school voelt uw kind zich geborgen en veilig. Het pedagogisch klimaat van een school is van grote invloed op de ontwikkeling van de eigen mogelijkheden van de leerlingen. We hebben vertrouwen in de eigen keuzes en wensen van leerlingen. De kinderen krijgen oprechte aandacht en hebben een sterke band met de leerkrachten. Zo komen alle kinderen op De Sterrenwachter tot bloei!

Een school die gelooft in ieder kind

Wij geloven dat ieder kind ergens in uitblinkt. Kinderen willen graag leren. Ze zijn leergierig en gemotiveerd om de wereld om hen heen te ontdekken. Echter, op hun eigen manier. De één wil voelen, bewegen en uitproberen. De ander wil er eerst graag over lezen. Het ene kind wil samen en het andere juist alleen leren. Kortom, iedereen leert het liefst op zijn eigen manier en op De Sterrenwachter is dat helemaal oké!

Onze kernwaarden en manier van werken komen terug in het principe van de Vreedzame school en de lessen van DaVinci.

 

Hier staat onze school voor