De Groeiklas en Groeituin

Voor kinderen die extra begeleiding bij hun ontwikkeling nodig hebben, biedt De Sterrenwachter de Groeituin en de Groeiklas aan. We werken hiervoor samen met een externe onderwijskundige. Het aanmelden van kinderen voor de Groeituin en Groeiklas doet de leerkracht, samen met de intern begeleider van onze school.

Vroege vaardigheden

De Groeituin is voor kinderen uit groep 3, 4 en 5 en is bedoeld om kinderen die moeilijk tot leren komen, zo vroeg mogelijk (preventief) vaardigheden aan te leren waardoor ze weer met plezier leren. Zij krijgen individuele begeleiding.

Executieve vaardigheden

De Groeiklas is voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 van verschillende basisscholen uit Alkmaar-Noord. In de Groeiklas werken deze kinderen aan basisvaardigheden die helpen bij het leren leren. Dit doen we met actieve activiteiten zoals koken, spelletjes, klussen en werken in de moestuin. De nadruk ligt op de executieve functies: processen in de hersenen die gedrag, gedachten en emoties aansturen. Wanneer kinderen hun executieve functies versterken, krijgen zij meer grip op hun leerproces en kunnen ze meer efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag laten zien. Ze kunnen zich beter concentreren, durven meer aan en komen ook weer makkelijker mee met de lessen in de gewone klas. In de Groeiklas leren zij ook kinderen met dezelfde uitdagingen kennen en dat geeft zelfvertrouwen en bevestiging. Zo zien wij de kwaliteiten van élk kind!