Aanmelden van een nieuwe leerling

Welkom op De Sterrenwachter!

Op De Sterrenwachter is uw kind welkom de dag na zijn of haar vierde verjaardag. Hiervoor plannen we twee tot vier kennismakingsbezoekjes in. Komt uw kind van een andere basisschool, dan nemen wij eerst contact op met deze school, voordat wij uw kind toelaten. Samen met de oorspronkelijke school zullen we bekijken of we uw kind kunnen bieden wat het nodig heeft.

In de Schoolgids vindt u meer informatie over het aanmelden van een kind met specifieke onderwijsbehoeften.

Een leerling is aangemeld wanneer het compleet en juist ingevulde aanmeldformulier, ondertekend door minstens één ouder, op school aanwezig is. Na controle van de gegevens krijgt de ouder een bericht dat het kind officieel is ingeschreven.

U kunt hier het aanmeldformulier voor onze school downloaden.