Ouders

Op De Sterrenwachter geven we graag alle ruimte aan ieders talent. Daarom werken wij intensief samen met de ouders van onze leerlingen en met verschillende partners.

Ieder jaar opnieuw zoeken wij de verbinding met u als ouders/opvoeders. Samen zijn wij verantwoordelijk voor een optimale ontwikkeling en het welzijn van uw kind. Een fijne, vertrouwelijke relatie tussen ouders/opvoeders en leerkrachten vinden wij heel belangrijk. Onze leerkrachten staan open voor uw vragen, ideeën en suggesties. Tijdens een startgesprek aan het begin van het schooljaar bespreken we graag onze wederzijdse verwachtingen en de aandachtspunten voor dat jaar. Daarna zijn er elk jaar twee voortgangsgesprekken. Vanaf groep 5 mag het kind hier ook zelf bij zitten. U kunt ervan op aan dat wij u informeren over de vorderingen van uw kind, ook wanneer er bijzonderheden zijn. U kunt met vragen over uw kind altijd na schooltijd terecht bij de eigen leerkracht. Indien gewenst schakelen wij hulp in van de intern begeleider of directeur. Wanneer er thuis iets speelt dat invloed kan hebben op uw kind, dan horen wij dat ook graag. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met deze informatie.

Ouderhulp

Bij een aantal activiteiten is hulp van ouders nodig. Zonder uw hulp kunnen wij een deel van ons onderwijs niet aanbieden. Via onze schoolapp Social Schools krijgt u regelmatig een oproep voor hulp, bijvoorbeeld vanuit onze activiteitencommissie. Ook kan de leerkracht of klassenouder u benaderen voor specifieke activiteiten in de klas van uw kind. Het is daarbij belangrijk dat u de sfeer in de school respecteert en onze visie onderschrijft. Wij vertrouwen erop dat u niet met andere ouders praat over de prestaties van de kinderen die u tijdens deze activiteiten begeleidt. In iedere groep is een klassenouder. De klassenouder helpt mee bij het organiseren van activiteiten.

 

Meer over de activiteitencommissie

Communicatie met ouders

Social Schools

Informatie vanuit school versturen we digitaal via Social Schools. U ontvangt alle berichten per e-mail. Als uw kind op school start, ontvangt u inloggegevens voor uw account. Dit moet u zelf activeren. In de Social Schools-app kunt u de berichten en bijvoorbeeld de jaarkalender ook zien op uw telefoon of tablet.

Sterrennieuws

Wij informeren de ouders/verzorgers regelmatig via onze nieuwsbrief Sterrennieuws.

Social media

U kunt ons volgen via onze Facebookpagina en via Instagram. Hier leest u wat er in de groepen en op school gebeurt.