Schoolondersteuningsprofiel

In een schoolondersteuningsprofiel staat aangegeven welke voorzieningen de school heeft om zorgleerlingen op te vangen.

Het profiel wordt met het team opgesteld.