Hier staat onze school voor

Wij zijn een school waar wij werken aan verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken en reflecteren.

Verantwoordelijkheid

Kinderen willen graag nieuwe dingen leren en ontdekken. Wij hebben op school vertrouwen in de eigen keuzes en talenten van kinderen. We leren ze eigen initiatief te nemen en verantwoordelijkheid te dragen. Hierdoor voelen de leerlingen zich betrokken bij de school, de medeleerlingen en hun werk.

Zelfstandigheid

Door het werken met taken wordt de zelfstandigheid steeds een beetje vergroot en worden leerlingen gestimuleerd om keuzes te maken die bij hen passen. Daarnaast staan er op de weektaak extra keuze taken, individuele verrijkings- of verdiepingstaken en is er ruimte om te werken aan eigen doelen.

Samenwerken

Op school werken we veelvuldig samen. We leren van en met elkaar. Door samen te werken gaan kinderen met elkaar in gesprek en leren ze van elkaars inzichten. Door te verwoorden wat je denkt, ben je aan het leren. Onderzoek toont aan dat leerlingen hierdoor actiever en meer betrokken zijn, gemotiveerder, sociaal vaardiger en beter presteren.

 

Reflecteren

Nadenken over je eigen gedrag en aanpak is belangrijk. Op die manier leer je van je verbeteringen en gaat het de volgende keer een stuk sneller en gemakkelijker. Ook als team zijn we hier voortdurend mee bezig en volgen we jaarlijks diverse trainingen en scholing.

 

De Sterrenwachter is ook..