Groepen

Zo werken wij in groep 1/2

Wij zijn juf Sandie en juf Sabine.
Juf Sandie werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Juf Sabine werkt op woensdag voor de groep. Wij zijn dit schooljaar gestart met 15 leerlingen. We zien er naar uit om onze toekomstige leerlingen die al zijn aangemeld te verwelkomen. Eén keer per maand zijn er inloopochtenden waarbij ouders die een school zoeken voor hun kinderen, hun kind een uurtje mee kan laten spelen in de groep. De data kunt u vinden op de website.

Ook spreken we geregeld af met de peuterspeelzaal van Klein Alkmaar die tegenover onze klas zit. We spelen samen buiten en laten aan elkaar zien met welk thema we in de klas/groep werken. We hebben een meester voor gym, een meester voor muziek en een juf vanuit de bibliotheek die 1x per week een activiteit met ons onderneemt op het gebied van lezen en woordenschat.

Tevens zijn er dit schooljaar twee stagiaires. Daarnaast is er juf Madelon voor het plusaanbod.

Zo werken wij in groep 3/4/5

Algemeen 
Wij zijn een actieve, leergierige klas. Bij ons staat bewegen en leren vanuit de intrinsieke motivatie van het kind centraal. Door met de leerlingen in gesprek te gaan over gestelde doelen en de voortgang hiervan voelt de leerling zich betrokken bij zijn eigen leerproces. Naast het standaard aanbod van de doelen en materialen kijken we samen met de leerling welke manier van leren aanspreekt. Zo is voor veel kinderen bewegend leren een aantrekkelijke manier om tot leren te komen. Hier houden wij rekening mee door meerdere momenten per dag een bewegende activiteit in te zetten. Dit kan het joggen van de tafels zijn of het flitsen van woorden. Daarnaast kan een leerling tijdens de weektaak ook zelf een leerdoel stellen en hierop aangeven hoe hij of zij dit doel wil gaan bereiken. Als voorbeeld; Een leerling vindt digitaal klok kijken nog lastig en geeft aan hier extra mee te willen oefenen door op de beweegmat klok tijden met zijn klasgenoot te oefenen. Doordat de leerling zijn eigen leerdoel kiest is te motivatie en betrokkenheid hoog.  

Manier van werken 
In onze groep leren leerlingen vanaf groep 3 om zelfstandig te plannen, te organiseren en te werken onder het begeleidend oog van de leerkracht. Zo geeft het stoplicht aan of de leerlingen zelfstandig werken, hulp mogen vragen aan teamgenoten of dat de leerkracht beschikbaar is voor vragen. Als het stoplicht op rood staat proberen de leerlingen met behulp van het stappenplan zelfstandig werken zelf verder te komen zodat de leerkracht tijd heeft om andere leerlingen extra instructie te kunnen bieden. De time-timer helpt de kinderen leren plannen en het planbord geeft per klas aan welke les er op welke tijd op het programma staat.  

Opbouw van de week 
Elke dag start groep 4 en 5 met zelfstandig werken op het leerplein, zij lezen een kwartier en gaan daarna door met het werken aan de weektaak. De leerlingen werken zelfstandig aan hun taak en vragen waar nodig om hulp van een klasgenoot of de onderwijsassistent. Groep 3 volgt op dit moment instructie zodat zij vanaf 9 uur zelfstandig kunnen werken aan hun dagtaak.  

De dag wordt vervolgd met de rekenles, dit doet groep 4 en 5 op snappet. Dit is een digitale lesmethode waar binnen leerlingen na de instructie werken op hun eigen niveau. Groep 3 start hiermee vanaf januari omdat wij de in oefening van de basisvaardigheden op papier zeer belangrijk vinden.  

Spelling is overal! 
Naast de wekelijkse instructielessen leren we onze leerlingen om de geleerde spellingsafspraken breed toe te passen, zoals bv tijdens themawerkstukken, begrijpend lezen en taallessen. Daarnaast trainen we er ook bewegend oplos. Tik de ‘’bakker woorden’’ of spring in de juiste hoepel, is het ei of ij? 

Na de pauze starten we met taal, ook dit gebeurt in groep 4 en 5 op snappet. Echter blijft ook hier de schriftelijke verwerking belangrijk en passen we dit toe tijdens de schrijf- en stelopdrachten. 

In de middag volgen we de Vreedzame school, Engels of Da Vinci..  

DaVinci is onze methode voor wereldoriëntatie. Daarbij staat ontdekkend en onderzoekend leren centraal. Zo hebben wij bijvoorbeeld laatst een circuit gedaan waarbij de leerlingen een eigen vulkaan gingen maken, bladeren gingen determineren, slootwater gingen onderzoeken en een ui onder de microscoop gingen bekijken. 

Op donderdag hebben de leerlingen gym van een vakdocent die tevens op regelmatige basis Sport X na schooltijd organiseert. 

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust een kijkje nemen in onze klas. 

Groetjes, juf Michelle en juf Mayke

Zo werken wij in groep 6/7

‘Wij zijn juf Anne en juf Anja. Juf Anne werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Juf Anja is er op woensdag.

In groep 6/7 beginnen we op maandag in de kring. De kinderen vertellen dan iets over het weekend of krijgen een gerichte vraag. Bijvoorbeeld op dierendag: welk dier zou je zijn als je een dier bent en waarom juist dit dier?

Twee keer in de week doen we de Grej of the day (ding van de dag). Dit is een Zweedse methode om microlessen over uiteenlopende onderwerpen te geven met veel leuke of bijzondere weetjes. De kinderen krijgen een raadsel. Het is de bedoeling dat ze thuis op zoek gaan naar het antwoord door in gesprek te gaan met bijvoorbeeld hun ouders, vrienden of familie. De volgende dag krijgen ze een korte presentatie met het antwoord en informatie over het onderwerp. 

We rekenen elke dag. De kinderen hebben een eigen Chromebook en maken de rekenlessen in Snappet. Op vrijdag werken de kinderen aan hun eigen leerdoelen. 
We maken spelling in een werkboek, maar we maken ook gebruik van creatieve werkbladen en dictweetjes (dictee in tweetallen).
Taal doen we zowel in Snappet als in het taalschrift. Bij begrijpend lezen maken we gebruik van Nieuwsbegrip. Dit zijn teksten die over de actualiteiten gaan. Bij wereldoriëntatie werken we in thema's met de methode Da Vinci. 

We doen ook regelmatig leerspelletjes, zoals tafeljoggen, tafelbingo en tafeltje kamerverhuren. In groep 6/7 werken we met een weektaak. De kinderen kunnen hierop zien hoe het weekprogramma eruitziet en welke taken ze zelfstandig kunnen maken. Ook staan er klaaropdrachten op die ze kunnen inplannen voor als ze klaar zijn met hun werk.'

Groetjes, juf Anne en juf Anja

Zo werken wij in groep 8

‘Groep 8 is het allerlaatste jaar voor onze leerlingen en er zijn veel bijzondere dingen die ze dit schooljaar meemaken. Zo krijgen de leerlingen een schooladvies, kiezen zij een nieuwe middelbare school, maken zij een eindtoets, gaan ze op kamp… en gaan we natuurlijk een spetterende afscheidsmusical opvoeren!

De maandagochtenden staan in het teken van het opstarten van de week. Met het oog op een goed voorbereide overstap naar het voortgezet onderwijs, werken we op maandagochtend aan plannen, organiseren en zelfstandigheid. We plannen de weektaak in onze eigen agenda. De kinderen mogen kiezen welke taken ze wanneer inplannen; het maken van deze autonome beslissingen vergroot de intrinsieke motivatie en de taakgerichtheid.

Wij werken met Snappet. Snappet geeft de mogelijkheid om de lessen digitaal te maken, de kinderen kunnen hun eigen ontwikkeling volgen en, een ander groot voordeel, leerlingen krijgen directe feedback over hun werk. Naast Snappet werken we ook “gewoon” in werkboekjes en schriften. Bijvoorbeeld voor spelling, waarbij het belangrijk is de woorden en zinnen te schrijven. Maar ook voor andere vakken, zoals Engels, wereldoriëntatie en schrijfonderwijs.

DaVinci is een belangrijk onderdeel op de Sterrenwachter en natuurlijk ook in groep 8. Deze methode integreert wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, etc.) met beeldende vorming, cultuur en creatieve vakken. Onze kunstwerken zijn in de school te bewonderen, u bent van harte welkom om te komen kijken!

Op maandag en donderdag krijgen de leerlingen gym. Op donderdag worden deze lessen gegeven door een vakdocent (meester Rob). De gymlessen zijn vrijwel allemaal binnen, maar bij mooi weer wijken we uit naar buiten.

Dit jaar hebben we al kennisgemaakt met onze vakdocent muziek, Wim Vlaar. Hij komt op vrijdagochtend in de groep en maakt samen met onze eigen juffen een feest van de muzieklessen.

Mocht u het een keertje leuk vinden om te kijken wat onze leerlingen allemaal doen, kom dan vooral een kijkje nemen op school! U bent van harte welkom en de kinderen van groep 8 leiden u graag rond in onze mooie school.’

Groetjes, juf Petra en juf Margriet

Dit zeggen de kinderen uit groep 8

Yuna: ‘Het is een leuke school, je moet hier echt heen gaan.’

Tim: ‘Je hebt hier veel keuzevrijheid.’

Chloé: ‘Kinderen kunnen zelf dingen oplossen.’

Linna: ‘Hartstikke lieve juffen!’