Groepen

Zo werken wij in groep 1/2

Wij zijn juf Sandie en juf Sabine.Juf Sandie werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Juf Sabine werkt elke woensdag voor de groep. Onze groep wordt dit jaar ondersteund door 2 stagiaires. Wij zijn dit schooljaar gestart met 17 leerlingen. 

We hebben een gemengde klas, met zowel jongere als oudere kinderen. De oudere kinderen zijn echte maatjes voor de jongere kinderen. Zij helpen hen om te leren hoe het in de klas gaat. De kinderen leren om de dingen zelf te doen, om hulp te vragen en elkaar daarbij te helpen. En ook hoe je reageert als iets niet gaat zoals je wilt.

Wij hebben goed contact met Klein Alkmaar. Wij ondernemen verschillende gezamenlijke activiteiten. Via social schools houden wij de ouders hiervan uiteraard op de hoogte. Sinds dit schooljaar is er ook een heus leerplein in de gang, die wij delen met de peuterspeelzaal en groep 2/3.

De kinderen krijgen 1x per week gym van een vakdocent in de grote gymzaal. Er komt 1x in de 2 weken een biebconsulente in de klas. Zij komt voorlezen en het is helemaal feest als zij een bijbehorend dansje doet. Ook bieden wij elke week Engels aan middels een verhaaltje of liedje. Daarnaast is er juf Madelon; zij is er voor het plusaanbod van de kleuters.

Juf Sabine en Juf Sandie

Zo werken wij in groep 2/3

Welkom bij ons in groep 2-3. Deze nieuwe combinatie bij ons op school komt tegemoet aan de behoeften van het jonge kind. In de ochtend starten we gezamenlijk met de letter van de dag en oefenen wij deze op verschillende manieren in bij voorkeur met beweging. Vervolgens maakt groep 3 de schriftelijke in de klas terwijl groep 2 aan doelen op eigen niveau werkt en speelt op het speel-leerplein. Om 10 uur komen de groepen weer samen en werken en spelen zij op eigen niveau. Er is in onze klas  ruimte voor expressie, bewegen en eigen initiatief van de leerlingen. Zo kwamen we er nu achter dat een massage momentje elke dag best fijn is! Nieuwsgierig geworden? 

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust een kijkje nemen in onze klas. 

Groetjes, juf Michelle en juf Mayke

Zo werken wij in groep 4/5/6

Wij zijn juf Anne en juf Anja. Juf Anne werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Juf Anja is er op woensdag.

In groep 4/5/6 beginnen we op maandag in de kring. De kinderen vertellen dan iets over het weekend of krijgen een gerichte vraag. Bijvoorbeeld op dierendag: welk dier zou je zijn als je een dier bent en waarom juist dit dier?Twee keer in de week doen we de Grej of the day (ding van de dag). Dit is een Zweedse methode om microlessen over uiteenlopende onderwerpen te geven met veel leuke of bijzondere weetjes. De kinderen krijgen een raadsel. Het is de bedoeling dat ze thuis op zoek gaan naar het antwoord door in gesprek te gaan met bijvoorbeeld hun ouders, vrienden of familie. De volgende dag krijgen ze een korte presentatie met het antwoord en informatie over het onderwerp. We rekenen elke dag. De kinderen hebben een eigen Chromebook en maken de reken-, taal- en spellinglessen in Snappet. Daarnaast werken ze ook in werkboeken. Ook maken we gebruik van creatieve werkbladen, leerspelletjes, dictweetjes (dictee in tweetallen) en bewegend leren.Bij begrijpend lezen maken we gebruik van Nieuwsbegrip. Dit zijn teksten die over de actualiteiten gaan. Bij wereldoriëntatie werken we in thema's met de methode Da Vinci. Dit schooljaar beginnen we met ‘het ontstaan van de aarde’.

In groep 6/7 werken we met een weektaak. De kinderen kunnen hierop zien hoe het weekprogramma eruitziet en welke taken ze zelfstandig kunnen maken. Ook staan er klaaropdrachten op die ze kunnen inplannen voor als ze klaar zijn met hun werk. Op de weektaak is ook ruimte voor eigen leerdoelen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld een vreemde taal leren of een werkstuk over een dier maken.

In de klas hangt een afbeelding van de leerkuil. Dit maakt het inzichtelijk voor kinderen hoe het kan voelen als je aan het leren bent. Dat het oké is dat je dingen lastig vindt en dat dit bij leren hoort.

Rust is ook een onderdeel in onze groep. Een paar keer per week schrijven de kinderen in hun dagboekje terwijl er rustige muziek op staat. We lezen ook voor uit meditatieboeken waarbij de kinderen kunnen ontspannen op een plekje dat ze zelf hebben uitgekozen in de klas.

Groetjes, juf Anne en juf Anja

Zo werken wij in groep 7/8

‘Groep 8 is het allerlaatste jaar voor onze leerlingen en er zijn veel bijzondere dingen die ze dit schooljaar meemaken. Zo krijgen de leerlingen een schooladvies, kiezen zij een nieuwe middelbare school, maken zij een eindtoets, gaan ze op kamp… en gaan we natuurlijk een spetterende afscheidsmusical opvoeren! Samen met groep 7 maken we er een geweldig schooljaar van.

De maandagochtenden staan in het teken van het opstarten van de week. Met het oog op een goed voorbereide overstap naar het voortgezet onderwijs, werken we op maandagochtend aan plannen, organiseren en zelfstandigheid. We plannen de weektaak in onze eigen agenda. De kinderen mogen kiezen welke taken ze wanneer inplannen; het maken van deze autonome beslissingen vergroot de intrinsieke motivatie en de taakgerichtheid.

Wij werken met Snappet. Snappet geeft de mogelijkheid om de lessen digitaal te maken, de kinderen kunnen hun eigen ontwikkeling volgen en, een ander groot voordeel, leerlingen krijgen directe feedback over hun werk. Naast Snappet werken we ook “gewoon” in werkboekjes en schriften. Bijvoorbeeld voor spelling, waarbij het belangrijk is de woorden en zinnen te schrijven. Maar ook voor andere vakken, zoals Engels, wereldoriëntatie en schrijfonderwijs.

DaVinci is een belangrijk onderdeel op de Sterrenwachter en natuurlijk ook in groep 7/8. Deze methode integreert wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, etc.) met beeldende vorming, cultuur en creatieve vakken. Onze kunstwerken zijn in de school te bewonderen, u bent van harte welkom om te komen kijken! De komende periode staat in het teken van de Maori!

Op maandag en donderdag krijgen de leerlingen gym. Op donderdag worden deze lessen gegeven door een vakdocent (meester Rob). De gymlessen zijn vrijwel allemaal binnen, maar bij mooi weer wijken we uit naar buiten.

Dit jaar hebben we al kennisgemaakt met onze vakdocent dans. Zij komt op woensdagochtend in de groep en maakt samen met onze eigen juffen een feest van de muziek- en danslessen.

Maandags om de week komt de bibliotheekjuf om samen met ons te lezen, boeken te onderzoeken en leuke leesactiviteiten te doen.

Mocht u het een keertje leuk vinden om te kijken wat onze leerlingen allemaal doen, kom dan vooral een kijkje nemen op school! U bent van harte welkom en de kinderen van groep 7 en 8 leiden u graag rond in onze mooie school.’

Groetjes, juf Karin en juf Petra

Dit zeggen de kinderen uit groep 8

Yuna: ‘Het is een leuke school, je moet hier echt heen gaan.’

Tim: ‘Je hebt hier veel keuzevrijheid.’

Chloé: ‘Kinderen kunnen zelf dingen oplossen.’

Linna: ‘Hartstikke lieve juffen!’