Vreedzame school

We werken volgens het principe van de Vreedzame School. Dit is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als mini-leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien moeten voelen en een stem hebben. Kinderen leren denken vanuit het algemeen belang. Ze zijn medeverantwoordelijk voor elkaar, voor de school en voor een fijne schooltijd. Ze leren verschillen die er tussen mensen zijn accepteren en verwelkomen en kunnen verantwoordelijk met ruzies of meningsverschillen omgaan.

Basisregels

Leerlingen hebben zeggenschap over bepaalde zaken en leren beslissingen nemen. Ze werken vanuit basisregels: wees eerlijk, luister naar elkaar, iedereen hoort erbij, ruzie los je eerst zelf op en wees vriendelijk voor mensen en je omgeving. Leerlingen van groep 6, 7 en 8 leiden we op tot kind-mediatoren om kleine conflicten samen vreedzaam op te lossen.

Een gezonde en positieve school

Op scholen die werken volgens de Vreedzame School neemt het aantal conflicten af. Leerlingen gedragen zich rustiger en verantwoordelijker, ze gaan respectvoller met elkaar om, kunnen zaken beter verwoorden en laten zich beter aanspreken door leerkrachten. Met als resultaat: een gezonde, veilige en positieve sfeer op school!  www.devreedzame.school

Lees meer over De Vreedzame school

Op De Sterrenwachter werken we met deze schoolafspraken van De Vreedzame School

Respect

  • We luisteren naar elkaar
  • We zorgen voor elkaar
  • We lossen conflicten samen op

Veiligheid

  • We lopen en parten rustig in de school
  • We houden onze handen en voeten bij onszelf

Verantwoordelijkheid

  • We gebruiken de spullen waarvoor ze bedoeld zijn en gaat er netjes mee om.
  • We houden samen de school en het schoolplein schoon en opgeruimd.