Wereldoriëntatie met DaVinci

‘Samen laten we elkaar en de wereld stralen!’

Dit is het motto van DaVinci: onze geniale methode voor wereldoriëntatie, aardrijkskunde, geschiedenis en burgerschap in combinatie met creatieve vakken, techniek, natuuronderwijs en handvaardigheid. DaVinci heeft als doel om kinderen vol verwondering en betrokkenheid te laten werken. De methode stimuleert een onderzoekende houding bij leerlingen, waardoor ze uitgedaagd worden om vragen te stellen en hierop antwoorden te zoeken. Daarbij spelen hun 21ste-eeuwse vaardigheden een grote rol: ze moeten informatie verwerken, kritisch en creatief denken, samenwerken en oplossingen vinden.

Inspirerende thema’s

DaVinci behandelt onderwerpen thematisch, waardoor kinderen verbanden zien tussen tijd, plaats, natuur en cultuur. Juist voor kinderen die meer aankunnen bieden de DaVinci-thema’s veel verrijking. Soms nodigen we ouders uit om iets over een thema te vertellen en ook onze excursies passen vaak binnen het DaVinci-thema. We sluiten de thema’s af met een tentoonstelling of voorstelling om alle nieuwe kennis met elkaar te delen.