Kwaliteit en professionalisering

Elk kind heeft recht op onderwijs van hoge kwaliteit. Daarom stellen wij doorlopend hoge eisen aan ons team en aan ons onderwijs. Onder kwaliteit verstaan wij het bereiken van de gestelde doelen naar tevredenheid van onszelf, de overheid, de inspectie, de ouders en de kinderen. We proberen systematisch de goede dingen beter te doen.

Dit doen we door het opstellen van een schoolplan, het formuleren van eigen ambities, het uitvoeren van zelfevaluaties, het afnemen van enquêtes en het maken van jaarverslagen en de schoolgids. Ter verbetering van de primaire processen volgen we onze leerlingen systematisch via het leerlingvolgsysteem, is er regelmatig overleg met vertegenwoordigers van peuterspeelzalen en het voortgezet onderwijs over een betere aansluiting en is continue ontwikkeling en professionalisering van leerkrachten speerpunt van beleid.

Omdat het onderwijs altijd in ontwikkeling is, volgen de leerkrachten jaarlijks cursussen. Ook wordt regelmatig een studiedag voor de leerkrachten georganiseerd. In het laatste geval heeft uw kind vrij van school. Deze staan vermeld in de jaarkalender.