Team

Onze leerkrachten zijn de spil als het gaat om kwalitatief onderwijs. De Sterrenwachter heeft een toegewijd, stabiel en enthousiast team. Wij leren met en van elkaar in een rijke leeromgeving en hebben continu aandacht voor onderwijsinnovatie en kwaliteitsverbetering.

Professionalisering van ons team is een belangrijk speerpunt. In her- en bijscholing werken we aan individuele ontwikkeling van leerkrachten, aan nieuwe vaardigheden voor het groepsgewijs lesgeven en aan het versterken van ons team als geheel. Ook onderwijsassistenten en leerkrachten in spe leveren op De Sterrenwachter een waardevolle bijdrage aan ons onderwijs.