Vertrouwenspersoon

Als u een probleem heeft of als er iets niet prettig gaat, kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon. Die is er voor leerlingen, ouders en medewerkers.

Een vertrouwenspersoon kan meedenken, een advies geven voor een oplossing of samen met u iemand benaderen om te bemiddelen. De vertrouwenspersoon heeft een speciale opleiding gevolgd en gaat vertrouwelijk om met uw klacht. Zij zal geen actie ondernemen zonder uw instemming, tenzij het een strafbaar feit betreft. U bepaalt uiteindelijk zelf of u stappen onderneemt en welke stappen dat dan zijn.

U kunt terecht bij de interne vertrouwenspersonen van onze school of bij de externe vertrouwenspersonen van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

U kunt hier het protocol Contact- en vertrouwenspersonen van Ronduit downloaden. De contactpersoon op onze school is: Madelon van der Leest.