Ons Groeilab

In ons prikkelende Groeilab krijgen meer- of hoogbegaafde leerlingen extra verrijking, verdieping en verbreding. Al vanaf de kleuters bieden we dit Groeilab wekelijks aan. Deze kinderen doen niet altijd met de gewone instructies mee en ze maken ook niet alle basisleerstof. Dit noemen we compacten.

In overleg met de leerkracht, de intern-begeleider, de ouders én de leerling zelf kunnen we een kind aanmelden voor het Groeilab. Kleuters werken aan kortdurende projecten of verrijkende spelactiviteiten. Voor kinderen van groep 3 t/m 8 brengen we vooraf in kaart waar de ontwikkelingsgebieden en leerdoelen liggen. Daarna werken de kinderen voor een periode (van vakantie tot vakantie) aan een thema.

Uitdagend denkwerk

Groeilab-kinderen krijgen uitdagend denkwerk aangeboden, waarbij de nadruk ligt op samenwerken, oplossingsgericht werken en ‘leren leren’. Ze krijgen vrijheid om zich te verdiepen in onderwerpen van hun interesse, die meestal aansluiten bij het DaVinci-thema. Tussentijds evalueren we de leerdoelen en ook achteraf bespreken we wat een kind heeft geleerd en ervaren.

Positieve mindset

We hebben in het Groeilab ook aandacht voor het aanleren van een positieve, op groei gerichte mindset. Dit vergroot het zelfvertrouwen en het plezier op school van de leerlingen. Zij worden bijvoorbeeld geholpen bij het:

  • Leren omgaan met stress en emoties
  • Laten groeien van het zelfvertrouwen
  • Leren omgaan met onrust in de omgeving
  • Leren omgaan met tegenslagen/teleurstelling
     
Meer over de Vreedzame School

Groeilab+

Samen met de nabijgelegen school De Burijn bieden we ook het Groeilab+ aan. Hierin komen (hoog)begaafde leerlingen bij elkaar in niveaugroepen. Deze leerlingen krijgen naast het gewone Groeilab extra gelegenheid voor het ontwikkelen van hun executieve functies, een positieve mindset en (sociaal-emotionele) vaardigheden voor de toekomst. Ze ontmoeten hier gelijkgestemden, waardoor de kinderen over en weer bevestiging en herkenning krijgen. Dé formule voor het laten groeien van zelfvertrouwen, prestaties en plezier.