Inpandige kinderopvang

Peuterspeelzaal

In De Sterrenwachter vindt u peuterspeelzaal van Klein Alkmaar. De Sterrenwachter en de peuterspeelzaal werken samen aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE), een programma voor peuters en kleuters om hun taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren. De kleuterleerkrachten organiseren met de leidsters van de peuterspeelzaal regelmatig gezamenlijk activiteiten.

Voor- en naschoolse opvang

Klein Alkmaar biedt inpandige buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Zij verzorgen de opvang, ook in de schoolvakanties, in de lokalen naast de school. De ingang is via De Sterrenwachter. In deze lokalen kunnen de kinderen ook vanaf 07.00 uur terecht voor voorschoolse opvang. Onze leerkrachten halen de kinderen hier op als de schooldag begint en brengen ze hier ook voor de buitenschoolse opvang na schooltijd.

Wilt u een keer komen kijken? Neem dan gerust contact op via 072-5624961 of info@kleinalkmaar.nl of loop een keer bij ons binnen!